Hồ sơ diễn viên

Thông tin

Họ tên: Eugene Lipinski

Ngày sinh: 05/11/1956

Nơi sinh: Wansford Camp, England, UK

Tên khai sinh:

Tiểu sử
Eugene Lipinski was born on November 5, 1956 in Wansford Camp, England. He is an actor and writer, known for The Recruit (2003), Superman II (1980) and Perfectly Normal (1990).