Bảng giá VIP

FREE
Thành viên

Bỏ quảng cáo tải từng phần

Chất lượng 720p

Chất lượng 1080p

1 link, xem trực tiếp

30.000 CB
Bạc
/ 1 tháng

Bỏ quảng cáo tải từng phần

Chất lượng 720p

Chất lượng 1080p

1 link, xem trực tiếp

60.000 CB
Vàng
/ 1 tháng

Bỏ quảng cáo tải từng phần

Chất lượng 720p

Chất lượng 1080p

1 link, xem trực tiếp

80.000 CB
Kim cương
/ 1 tháng

Bỏ quảng cáo tải từng phần

Chất lượng 720p

Chất lượng 1080p

1 link, xem trực tiếp


Danh sách phim thuộc thể loại ""